Vi har endagskurser i olika ämnen, t.ex.:

- Intern revisor mot kraven i ISO 9001 och ISO 14001
- Intern revisor för revision av produkt
- Intern revisor mot processer och rutiner
- Utbildning i nya ISO 9001 och ISO 14001

Vidare erbjuder vi även:

- Utbildning av interna revisorer
- Utbildning av kvalitetsingenjör och kvalitetschef
- Utbildning i riskanalyser, LEAN och Kanban
- Utbildning i nya SS 872500:2015 Kvalitet i äldrevården
- Utbildning i nödlägesberedskap

Kontakta oss här för mera information!