Det nya normala är inte detsamma som det gamla normala. Låt oss få berätta om det nya normala....

Vår affärsidé är er framgång

Vi är konsulter inom kvalitet, miljö och management. Vi grundades 1991 och har erfarenhet av många brancher och vi gör mycket som underkonsulter i EU.

Söker ni en erfaren partner inom  led-ningssystem, så kommer vi gärna på besök och visar vad vi kan. Kontakta oss idag för en kostnadsfri analys.

Vi utvecklar tillsammans med er affärs-mässigheten med ert ledningsystem. Det är ju det kvalitetssystemet egentligen är till för! Vi hjälper ert att städa bort eller effektivisera de processer som inte är lönsamma. Ökad smidighet fås genom bra planering. Förebygg händelstyrning.

För att nå toppen bland alla företag, måste man frigöra sig från det genomsnittliga tänkandet.

Vår specialitet gör att ni blir lönsamm-are med hjälp av ert ledningssystem. Att ha ett certifikat på väggen samt traditionella ISO-dokument räcker inte för hög lönsamhet.

Att placera sig på gränsen till sin egen bekvämlighet, är viktigt för att utveck-las. Vi hjälper er att komma dit...

Detta måste dock göras vetenskapligt för att undvika ryckigheter. Vi har en massa erfarenheter av detta. Vi hjälper er att analysera om totalflödet är effektivt, eller om det finns möjligheter till LEAN-projekt. Utveckling kan fås på många olika sätt, ett är att göra rätt från början!

Förebygg händelsestyrt

Utbildning förebygger händelsestyrning

Händelsestyrda aktiviteter kan sänka er verksamhet för lång tid. Utbilda er i rutinerna så att ni kan planera mer!

Kina och Indien!

Vi analyserar Kina och Indien löpan-de. Det enkla budskapet är att få vet att ISO 9k och 14k snart inte räcker....

ISO 9001 och 14001

Strukturera ert ledningsystem så att ni lätt uppfyller alla kraven enligt de nya standarderna. Dubbelklicka här!

Interna revisioner

Interna revisoner

Använd revisionerna även som tillfäll-en för ständiga förbättringar. Fråga era kollegor om förbättringsförslag!

Integrera alla era krav!

Bygg upp ert ledningssystem så att det är enkelt att hitta i det! Slår ni ihop flera olika system? Använd vår mall!

Dokumentstyrning

Effektivisera era styrande dokument

Se till att kunskaperna som finns i era styrande dokument verkligen kommer till rätta.  Styr dokumentens livscykel!

Omedvetna kostnader!

Spikar i processen

Släcker ni bara era bränder? Ajabaja. Låt oss visa hur man för gott tar tänd-stickorna ifrån slumpgeneratorn!

Erfarenheter och typjobb

Vi har stor internationell erfarenhet av krävande processer. Låt oss få räkna på om era processer är kapabla.