Bygg bort era ambulansutryckningar! Förebygg avvikelser!

Förbättra upp mot 20% av din personals arbetskapacitet! Vi visar hur.

Ni går till jobbet. "Det här skall vi göra idag". Tänker ni.

Så blev det visst inte....

Ambulansutryckningar under hela dagen.... Reaktivt agerande. Stora kostnader för att korrigera avvikelser.

Händelsestyrda aktiviteter drar ner vinsten för ert företag.

Lösningen är modern kvalitetssäkring och Good Management Practice. Låt oss få visa hur man analyserar vilka styrmedel som vi anser måste till.

Hur jobbar en pacemakertillverkare? Accepterar dom att oplanerade aktiviteter stör arbetsdagen? 

Hur gör de så att avvikelser före-byggs? Vi kan visa hur man letar upp denna typ av störande element.

Vi kommer gärna på besök och beskriver våra kunskaper inom:

 • Hur kan kvalitetschefen samarbeta bättre med organisationen?
 • Hur skriver man befattningsbeskrivningar som är relevanta?
 • Hur mäter man processer och aktiviteter på ett relevant sätt?
 • Vad skall utbildningsplaner innehålla?
 • Hur gör man interna revisioner, och vem skall göra dem?
 • Vad skall rapporteras till VD om Q+E-arbetet, och hur ofta?
 • Vilka miljö- och arbetsmiljöaspekter skall ert företag beakta?
 • Vilka lagar och förordningar gäller för ert företag?
 • Hur gör man riskbedömningar med FMEA-verktyget?
 • Hur frisläpper och godkänner man en ny produkt?
 • Hur CE-märker man och hur etiketterar ni er produkt?
 • mm.

 

Nödlägesberedskap:

Låt oss hjälpa er att bygga upp rutiner för er nödlägesberedskap. Vi tar tillsammans med er fram en standard för ert normaldriftstillstånd!

Ni växer och behöver integrera alla era processer och kravbilder:

Det är inte bara ISO 9001, ISO 14001 och arbetsmiljön att ta hänsyn till. Alla företag har en kravbild som är större än så.

Hur bygger ni ett effektivt och rationellt ledningsystem som klarar av att hantera många olika kravbilder, kanske upp till tio olika?

Det finns många lagar och förordningar att ta hänsyn till. Exempelvis många olika kundkrav, lokala kemikalievillkor, VD:s egna krav, lagar i USA, produkters mjukvaruvarianter, UL/CSA/CE, hela UE:s maskindirektiv.

Hur kontrollerar ni alla krav utan att tappa kontrollen över ledningssystemet? Det skall ju vara ett LEAN:t och effektivt ledningssystem! Jo, ring oss!