Typiska grupper i ISO 9001:2015 och 14001:2015

Exempel på struktur, ISO 9001-2015
Övergångsregler för ISO 9001:2015

Om infrastruktur, utrustning och anläggning

Om infrastruktur, utrustning och anläggning

Tolkningar av nya regler för nya standards

Vi hjälper er att tolka de nya ISO-kraven. Vi kommer gärna på besök och håller en presentation.

Vi kan även informera om hur ett managementsystem kan integreras med de nya ISO-kraven.

Att göra vid utvecklingen av befintliga rutiner

Exempel på aktiviteter att beakta för att utveckla era rutiner:

- Ökad fokus på kundvård och övriga intressenter
- Ledarskapets nya krav och bevis på utförda aktiviteter
- Mått och mål för vetenskaplig styrning av företaget
- Processer för involvering av hela organisationen
- Flöden och processer skall klargöras
- Avvikelsehantering och ständiga förbättringar.

Mejla oss gärna ert intresse via kontaktformuläret här: