Det nya normala är inte samma som det gamla normala. Låt oss få berätta om det nya!

Vår affärsidé är er framgång

Vi är konsulter inom ledningssystem. Vi grundades 1991 och har lång erfarenhet av kvalitets-, miljö- och hållbarhetssystem.

Söker ni en erfaren expert inom ledningssystem, så kommer vi gärna på besök och visar vad vi kan. Kontakta oss idag!.

Vi utvecklar tillsammans med er, ert ledningsystem mot ökad lönsamhet. Förebygg händelstyrning och planera istället. Vi lämnar garantier.

Nytt i dessa coronatider är att vi per distans hjälper amerikanska kunder med analys- och utbildningsmateriel. Vi utbyter kunnande inom ledarskap.

Meddelande: vi söker en med-ägare till vår fantastiska topp-domän "quality,se". Tänk vad denna superadress skulle göra för er verksamhet!

För att nå toppen bland alla företag, måste man frigöra sig från det genomsnittliga tänkandet.

Vår specialitet gör att ni blir lönsammare med hjälp av ett uppdaterat ledningssystem. Att ha ett certifikat på väggen samt traditionella ISO-dokument räcker inte för hög lönsamhet.

Vi hjälper er att utvecklas till nya nivåer. Hitta nya kunder! Slipp händelsestyrda aktiviteter!

Förbättringar måste göras vetenskapligt för att undvika ryckigheter. Vi har stor erfarenhet av detta. Vi hjälper er att analysera om totalflödet är effektivt, eller om det finns möjligheter till LEAN-projekt. Utveckling kan fås på många olika sätt, bäst är att göra rätt från början!

Kina och Indien!

Vi analyserar konkurrenterna Vi ser vad som är på gång i Asien. Stora ändringar för oss är på G! Alla brancher kommer att påverkas. Hårt! Vi ger er verktyg att mota hoten.
Interna och externa revisoner En nulägesanalys kan ge er en process för ständiga förbättringar!