RevisionPLUS+


Vi har en unik systemanalystjänst som heter RevisionPLUS+

Denna tjänst innebär att vi gör revision mot relevanta krav i ISO 9001, ISO 14001, AFS, och att vi samtidigt gör revision mot "Best Practice". Dvs vi analyserar ert ledningssystem för harmoni mot era krav från kunder, ledningen, anställda och andra intressenter.

Detta ger er våra unika erfarenheter och synpunkter på förbättringar över hela managementregistret.

Denna tjänst är speciellt lämpad för er som har kunder med väldigt höga krav. Eller om ni helt enkelt själva vill ta ett nytt steg i ledningsarbetet för att få högre lönsamhet och bättre täckningsgrader.

Efter revisionen skriver vi en rapport med funna avvikelser samt övriga förslag till förbättringar. Vi gör även en prioriteringslista med rekommenderade aktiviteter.

Kontakta oss för mera information!