Nulägesanalyser

Vi erbjuder analys av ert nuvarande normaltillstånd.

Hur mår ert företag och era processer? Finns optimeringsmöjlig-eter? Varför har ni täckningsgrader på nuvarande nivå, och vad kan ni göra för att komma vidare?

Områden kan vara processer, produkter, system, person-elationer, befattningsbeskrivningar, avvikelser, brister i åtgärder, brister i framtidsplaner, etc.

En nulägesanalys kan också vara lämplig inför en värdering, försäkringskrav eller inför en potentiell försäljning.

Allt arbete här kan utföras, och rapporteras skriftligt, även på engelska om så önskas. I samtliga fall råder för oss strikt sekretess för uppdraget och rapport lämnas endast till en av er bestämd person. Eventuell vidare distribution av rapporten, utförs av er själva. Beställ mera information här.

Nulägesanalyser