Vi erbjuder flera tjänster inom revisioner, t.ex.interna, externa, produkter, processer mm.

Vi kan till exempel vara er internrevisor. Våra revisorer är certifierade. Vi har flera erbjudanden:

Ledningssystem. Här fungerar vi som er interna revisor för att bedöma ert ledningssystem. Vi har då en friare och neutralare roll än vad en anställd normalt har. Kravbilden kan vara mot ISO, DIN, PPAP/Automotive, cGMP, TQM eller annat krav som ni presenterar.

Som revisor i en certifieringsrevision. Vi granskar ert ledningssystem mot strikta ISO 9001-, 14001 eller Arbetsmiljökrav.

Som revisor av produkter. Vissa marknader kräver granskning av produkter. Vi gransker er produkt mot era interna underlag och mot kundkrav och mot eventuella myndighetskrav. Exempel kan vara CE, maskindirektivet eller medicintekniska krav.

Som revisor av processer. Era processer granskas här för att finna svagheter (typ "Bottle Necks"), brister i effektivitet och mot LEAN-krav. Vi kartlägger om era processer stämmer överens mot uttalade krav.

RevisonPLUS+. Era processer och rutiner granskas unikt mot "Best Practice" och mot våra personliga erfarenheter av vad som kan gå galet i en organisation. Läs mera om tjänsten under fliken i menyn ovan.

I samtliga fall råder strikt sekretess för uppdraget och rapport lämnas endast till en av er bestämd person.

Revisionsprotokoll

Exempel på revisionsrapporter

Revisionshjälp hos er

Vi hjälper även gärna till med ert eget revisionsarbete:

  • Före en planerad revision
  • Under en revision
  • Rapportera en revision
  • Som revisionsledare
  • Nulägesanalyser
  • Kvalitetsrevision
  • Miljörevision
  • Arbetsmiljörevision
  • IT/säkerhetsrevision
  • Integritetsbrister

Revisioner utomlands

Alla revisionerna kan utföras och rapporteras skriftligt även på engelska, om så önskas. Vi utför gärna revisionsuppdrag utomlands. Vi har stor erfarennhet av detta.

På uppdrag av Världsbanken har vi bl.a. utfört revisioner hos industrin i Baltikum.

GAP-analyser, SWOT

Ring oss för exempel på innehåll i en sådan rapport! Ange gärna syftet. Kan t.ex. vara analys inför leverantörsut-värdering, analys inför allmän värde-ring eller försäljning.