Vi har erfarenhet av utveckling och produktion av LED

Konstruktionsarbetet för framtagning av LED's är beroende bl.a. av kundkraven, CRI-krav, Kelvin-krav, miljökrav, avkylningskropp, avsedd användning, samt vilken LED-diod man tänker använda.

Vi har erfarenhet av hela processen, från design till produktion och leverans. Produktionstips kan ges lämpliga producenter, både i Sverige och i Kina.

Kontakta oss för mera information.