Kabeltillverkning

Kontakta oss för ledningssystem inom kabeltillverkning.

Vi har erfarenhet av hela tillverkningsprocessen. T.ex. allt från konstruktíons- och beräkningsprocessen, inköp, produktions-beredning, produktion, lager och förråd, slutkontroll och leverans.

För tillverkningen krävs vidare styrning av dokument, myndighetsbeslut, riskanalyser, LEAN, Kanban, Six Sigma, avvikelser och korrigerande åtgärder, leverantörsrevisioner, externa revisioner, underhåll och kalibrering samt övriga stabsfunktioner.

Kabelproduktion är i hög grad beroende av metallpriserna i världen. Höga kostnader på koppar och aluminium tvingar alla producenter att vässa sin effektivitet i jakten på hög täckningsgrad. Det är där vi kommer in...

Miljö- och arbetsmiljöförhållandena är såklart viktiga i denna produktion. Vi kan utföra riskanalyser av extruderingen, skärmning, kabling, spolning, montering, underhåll, kalibrering, administration, etc.

Vår kombination av kunnande inom kvalitet och ekonomi kan vara precis det ni söker! Kontakta oss för mera information. Kanske en nulägesanalys kan vara av intresse? Var i era processer finns era tidsödande flaskhalsar?