Kvalitet i tjänsteproducerande organisationer

  • Bensinmackar, kiosker, restauranger
  • Bostadsföretag, affärer, banker
  • Turistnäringen, hotell, guider
  • Jurister, ekonomer, skolor, universitet, mfl.

Vi har rutiner och checklister till hjälp för er med era kunder!

Hur styr ni ert företags serviceinnehåll?

Låt oss hjälpa er se över era kravbilder och era rutiner som styr tjänsterna. Försök bygga in en kultur för att undvika klagomål och reklamationer.Några exempel på kontaktytor mot kund:

  • Vilka är minimikraven en gäst kan ställa på ett hotell?
  • Vilka är minimikraven en gäst kan ställa på ett hotellrum?
  • Hur gör ni om kunden inte kan betala?
  • Hur gör ni om det blivit överbokat?
  • Hur hanteras integritetsfrågor och databaserade uppgifter?