MILJÖUTREDNING

Miljöutredningen avser att kartlägga företagets alla typer av belastningar. För att kunna ta ett samlat grepp om miljöfråg-orna och prioritera dem som är av strategisk betydelse, krävs att en genomgripande miljöutredning av företaget, organisationen eller anläggningen utförs.

Gemensamt beslutar vi om vilka områden utredningen skall täcka. Sedan genomför vi en revision. Resultatet presenteras för er både muntligt och skriftligt.