Yttre miljö och ISO 14001:2015

Miljö och ISO 14001:2015

Nödlägesberedskap och normaldriftstillstånd

Låt oss hjälpa er att bygga upp rutiner för er nödlägesberedskap. Vi tar tillsammans med er fram en intern rutin för ert normaldriftstillstånd!

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Den 31 mars 2016 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4, att gälla. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av förhållanden i arbetsmiljön.

Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar.

Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss; socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Föreskrifterna innehåller bl.a. regler om:

  • Kunskapskrav för chefer
  • Krav på mål för organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

De nya föreskrifterna kompletterar AFS 2001:1. Källa: www.Ledarna.se