Bollplank åt VD!

Analys och åtgärder

Inte bara ISO 9001, 14001!

Önskar ni i ledningen ha en neutral partner att diskutera ärenden med? Vi gör gärna det, och kan garantera neutralitet och tystnadsplikt i sådana samtal.

Det kan handla om förbättringar av er organisation, analys av konkurrenter, utveckling av produkt eller teknologi.

Vill ni mäta era processers effektivitet och normalitet?

Vi tar gärna uppdrag som QA-chef-att-hyra eller styrelseuppdrag.

Kontakta oss här för en diskussion!

Riskanalyser!

Rätt produkter i rätt tid!

Vi hjälper er att utvärdera era risker. En nulägesanalys som identifier era risker är en lösning på detta. Tillsammans med er så går vi igenom er organisation och era processer.

Vi listar och poängsätter funna risker och avvikelser. Problemområden be-lyses och rekommentationer lämnas till åtgärder och prioriteringar.

Efter denna fas kan ni ch fortsätta det korrigerande och förebyggande arbetet. Vi levererar resultatet på den form ni begär.

Styrelseuppdrag!

Inte bara bygga ledningssystem!

Vi tar gärna uppdrag i styrelser.

På er order kan vi t.ex. driva frågor som VD inte kan eller vill driva. Vi kan genomföra analyser av aktiviteter och processer i organisationen. Tex med benchmarks, mått och mål, och KPI:s.

Vi kan hjälpa VD och styrelse att få faktabaserade underlag för styrningen av bolaget. Låt oss få komma på besök och visa vad vi menar!

Vi jobbar gärna som tillfälligt adjungerad styrelsemedlem!

Mänskliga faktorn!

Gör rätt. Direkt från början!

Vi har alla läst eller hört det. Bortför-klaringen. Man tror att:

Mänskliga faktorn låg bakom...

  • tågförseningen
  • bilåterkallelsen
  • IT-kraschen
  • sjukjournalen lästes
  • båtolyckan
  • teleavbrottet
  • bilolyckan...

Men nej. Det är inte Mänskliga Faktorn bakom dessa avvikelser.

Det handlar om kvalitetsbrister!